Pożyczka Filemon

Mieszkania dla MłodychProgram pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz instytucjami kredytującymi.

Kto może się ubiegać o finansowe wsparcie?

„Mieszkanie dla młodych" to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania. Polega on na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania.Jakie warunki musi spełnić umowa kredytowa?

Warunkiem otrzymania finansowego wsparcia jest zaciągnięcie kredytu o parametrach określonych w ustawie:

1.w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości,
2.w złotówkach,
3.na okres co najmniej 15 lat,
4.na nabycie nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kredytów Mieszkaniowych i Hipotecznych Banków.

Od kiedy będzie można skorzystać z MdM?

Wniosek o uzyskanie finansowego wsparcia w programie „Mieszkanie dla młodych" będzie można złożyć od 1 stycznia 2014 r. w instytucji kredytującej, która podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę w sprawie stosowania finansowego wsparcia.

WYKAZ INSTYTUCJI KREDYTUJĄCYCH
PRZYJMUJĄCYCH WNIOSKI O FINANSOWE WSPARCIE.

1 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
2 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
3 Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
4 Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
5 Alior Bank Spółka Akcyjna
6 SGB-Bank Spółka Akcyjna
7 Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
8 Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Pożyczka Filemon


Copyright 2014 Pożyczka Filemon